“Звіт про власний капітал” за 2018 рік

Додаток 4 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2019 01 01 Установа Державний професійно-технічний навчальний заклад “Чернівецький професійний ліцей автомобільного сервісу” за ЄДРПОУ 05537940 Територія Першотравневий за КОАТУУ…“Звіт про власний капітал” за 2018 рік

Додаток 4 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2019 01 01 Установа Державний професійно-технічний навчальний заклад “Чернівецький професійний ліцей автомобільного сервісу” за ЄДРПОУ 05537940 Територія Першотравневий за КОАТУУ…“Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма N 4-3м)” 2018р.

Додаток 4 до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу II) Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма N 4-3м) за 2018 рік КОДИ…“Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма N 4-2м)”

Додаток 3 до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу II) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма N 4-2м) за…“Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма N 4-1м)”

Додаток 2 до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу II) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма N 4-1м) за 2018…Звіт про рух грошових коштів за 2018 рік

Додаток 3 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2019 01 01 Установа Державний професійно-технічний навчальний заклад “Чернівецький професійний ліцей автомобільного сервісу” за ЄДРПОУ 05537940 Територія Першотравневий за КОАТУУ…“Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м)”

Додаток 1 до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу II) Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м) за 2018 рік КОДИ Установа…“ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ” за 2018 рік

Додаток 2 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2019 01 01 Установа Державний професійно-технічний навчальний заклад “Чернівецький професійний ліцей автомобільного сервісу” за ЄДРПОУ 05537940 Територія Першотравневий за КОАТУУ…“ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ” за 2018 рік

Додаток 2 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2019 01 01 Установа Державний професійно-технічний навчальний заклад “Чернівецький професійний ліцей автомобільного сервісу” за ЄДРПОУ 05537940 Територія Першотравневий за КОАТУУ…