Затверджую

Директор ЧПЛАС

______ Савчук В.М.

 

                                  

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН РОБОТИ БІБЛІОТЕКИ

на 2018 – 2019 навчальний рік

 

Структура плану:

 

1.  Основні напрямки роботи бібліотеки у 2018/2019 н.р.

2.  Формування, розкриття та збереження книжкового фонду бібліотеки. Введення в роботу новітніх технологій.

3.  Ознайомлення з новинками бібліотеки.

4.  Заходи щодо збереження бібліотечного фонду підручників та дбайливого відношення до книги. Акція «Живи, книго!».

5.  Виховання інформаційної культури учнів.

6.  Популяризація бібліотечно-бібліографічних знань.

7.  Інформаційно – бібліографічна робота.

8.  Формування довідково-бібліографічного апарату.

9. Самоосвітня діяльність бібліотекаря.

10. Організація та проведення масових заходів

 

 

 

Основні напрямки роботи

бібліотеки на 2018/2019 н.р.

1.    Реалізація державної політики в галузі загальної освіти, розвитку та удосконалення навчально-виховного процесу.

2.    Виховання в учнів культури та шанобливого ставлення до книги, як головного джерела знань.

3.    Виховання в учнів інформаційної культури, вміння користуватися бібліотекою, її послугами, книгою, довідковим апаратом.

4.    Забезпечення росту професійної компетентності педагогічних працівників, озброєння їх знаннями сутності сучасних освітніх та виховних технологій.

5.    Сприяння різними формами та методами бібліотечної роботи самоосвіті учнів та вчителів, формування навичок свідомого, осмисленого добору інформаційних джерел,  систематизації та оцінки інформації.

6.    Задоволення потреб учнів, пов’язаних з розвитком інтересу до свідомого вибору професії.

7.    Використання інноваційних технологій та методів проектної діяльності у роботі бібліотеки. Оновлення електронної бази даних книжкового фонду бібліотеки.

8.    Залучення спонсорських коштів до комплектування та обладнання бібліотеки.

 

При складанні плану враховані такі документи:

  1. Закон України  «Про освіту»
  2. Закон України «Про професійно – технічну освіту»
  3. Закон України «Про бібліотеку та бібліотечну справу»
  4. Положення про бібліотеку середнього загальноосвітнього закладу
  5. Концепція «Про національно-патріотичне виховання дітей та молоді

 

 

Формування, розкриття та збереження книжкового фонду бібліотеки. Введення в роботу новітніх технологій

Напрямки роботи

Термін виконання

Ведення сумарного та інвентарного обліку  літератури, що надійшла до книжкового фонду бібліотеки. Її технічне опрацювання. При надходженні
Бібліографічний опис книг та журналів. Протягом року
Проводити систематичне упорядкування фонду, нових надходжень, періодики Протягом року
Провести акцію «Подаруй бібліотеці книгу!» Вересень -жовтень
Оновлення електронної бази даних підручників та продовження створення бази даних книжкового фонду бібліотеки Протягом року
Оформлення передплати на періодичні видання 1 раз на півроку
Реєстрація та технічне опрацювання періодичних видань Протягом року.
Розстановка книг за бібліотечно – бібліографічною класифікацією. Постійно
Подавати необхідну інформацію на сайт ліцею. Протягом року

 

 

 

Організація інформаційного обслуговування учасників навчального процесу

 

Напрямки роботи

Термін виконання

Організація книжкових виставок нових надходжень, на допомогу вчителю Протягом року
Проведення індивідуальних бесід з користувачами, вивчення інтересів читання. Протягом року
Підбір літератури відповідно запиту читачів з використанням довідкового апарату. Постійно
Робота з боржниками. Співпраця з класними керівниками, батьками. Постійно

Заходи щодо збереження бібліотечного фонду підручників та дбайливого відношення до книги. Акція «Живи, книго!»

 

Напрямки роботи

Термін виконання

1.

Організація акції «Живи, книго!» Вересень

2.

Організувати читацький актив у кожній групі Вересень

3.

Поновити списки учнів для перевірки підручників Вересень

4.

Проводити регулярні рейди перевірки стану підручників 1 раз на семестр

 

 

 

Виховання інформаційної культури учнів

Напрямки роботи

Термін виконання

1. Проводити індивідуальні бесіди про культуру читання Постійно
2. Проводити бібліотечні уроки Згідно плану
3. Розкриття основних функцій  бібліотеки ліцею через виступи на батьківських зборах, виховних годинах Протягом року

 

 

Популяризація бібліотечно-бібліографічних знань.

 

Напрямки роботи

Термін виконання

1.

 Проведення бібліотечних уроків Згідно плану

2.

Проведення вікторин з учнями на відповідні теми До дня бібліотек

3.

Оформлення  відповідних стендів До дня бібліотек і тижня книги

 

 

Інформаційно – бібліографічна робота

 

Напрямки роботи

Термін виконання

1.

Організація книжкових виставок: тематичних, нових надходжень, до знаменних і пам’ятних дат. Протягом року

2.

Надання бібліографічних довідок Протягом року

3.

Створення бібліографічних списків на відповідну тему Протягом року

4.

Підготовка та проведення бібліографічних оглядів літератури, періодики, підручників на педрадах, конференціях, семінарах. Протягом року

5.

Підготовка інформаційних бюлетенів, експрес-інформацій Протягом року

 

 

 

 

Формування довідково-бібліографічного апарату.

 

Напрямки роботи

Термін виконання

1.

 Продовження створення електронної бази даних книжкового фонду бібліотеки Протягом року

2.

Паралельно ведення традиційних каталогів картотек Протягом року

3.

Редагування електронної бази даних підручників 1 раз на місяць

4.

Редагування традиційних каталогів 1 раз на місяць

 

Самоосвітня діяльність бібліотекаря

 

Напрямки роботи

Термін виконання

1.

Вивчення професійної літератури Постійно

2.

Участь семінарах громади, районних семінарах, нарадах, методичних об’єднаннях Протягом року

3.

Обмін досвідом роботи з іншими бібліотеками Протягом року

4.

Підвищувати рівень комп’ютерної грамотності Протягом року

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Організаційні заходи бібліотеки

на 2018/2019 н.р.

 

 

п/п

Заходи

Дата

Відповідальний

 

Серпень – вересень

 

1.

Вивчити стан забезпечення учнів підручниками. Серпень Бібліотекар  

2.

Здійснити прийом і технічну обробку нової літератури і підручників. Серпень

Вересень

Бібліотекар  

3.

Провести перереєстрацію читачів на 2018-2019 н.р. Вересень Бібліотекар  

4.

Консультувати читачів під час видачі літератури щодо правил користування бібліотекою. Вересень Бібліотекар  

5.

Видати підручники згідно графіка учням школи. Серпень-вересень Бібліотекар,

Кл. керівники

 

6.

Оформити тематичну поличку до першого уроку: « Від проголошення незалежності до нової України». Серпень Бібліотекар

 

 

7.

Створити новий актив читачів на 2018/2019н.р.. Вересень Бібліотекар  

8.

Оформити книжкову виставку «Увага, новий підручник!». Серпень, протягом року Бібліотекар  

9.

Підготувати тематичну книжкову виставку до дня рятувальника «Вони рятують наше життя» 17 вересеня Бібліотекар  

 

 

 

 

 

10.

Організувати виставку «Духовні скарби народу» Вересень Бібліотекар

11.

Підготувати тематичну книжкову виставку до 100-річчя від дня народження видатного українського педагога-гуманіста, письменника – Василя Олександровича Сухомлинського. 28 вересня Бібліотекар

12.

Підготувати і провести захід присвячений  Всеукраїнському дню бібліотек . До 30 вересня Бібліотекар, кл.керівники  

 

Жовтень

 

1.

Підготувати виставку літератури до Дня працівника освіти (України).

До 7 жовтня

Бібліотекар  

2.

Оформити тематичну виставку до Міжнародного дня боротьби проти насилля «Підліток і закон».

До 4 жовтня

Бібліотекар  

3.

Підготувати книжкову виставку до Дня захисника України. 14 жовтня Бібліотекар  

4.

Підготувати книжкову виставку присвячену 185 років від дня народження шведського інженера – хіміка Альфреда Нобеля. 21 жовтня Бібліотекар  

5.

Підготувати книжкову виставку присвячену Дню визволення України від фашистських загарбників.

28 жовтня

Бібліотекар  

Листопад

 

1.

Поповнити новими матеріалами постійно діючі книжкові виставки: «Символи України», «У світі прекрасного»  та ін. Протягом

місяця

Бібліотекар  

2.

Книжкова виставка «Українська народна педагогіка виховання». Протягом місяця Бібліотекар

3.

Спланувати і провести заходи до дня української писемності – 9 листопада. Другий тиждень Бібліотекар, вч.предметники  

4.

Взяти участь у підготовці і проведенні Дня пам’яті жертв голодомору. Оформити книжкову виставку. Четвертий тиждень Бібліотекар  

5.

Скласти рекомендаційний список літератури «Трагедія України – голодомор». Четвертий тиждень Бібліотекар  

6.

Оформити тематичну виставку до 180 – річчя з дня народження  Івана Семеновича Нечуя-Левицького. 24 листопада Бібліотекар  

7.

Оформити тематичну виставку до 155 – річчя з дня народження української письменниці, громадської діячки – Ольги Юліанівни Кобилянської. 27 листопада Бібліотекар

 Грудень

 

1.

Підібрати літературу,  провести бесіди та оформити книжкову виставку  до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом. 1 грудня Бібліотекар  

2.

Оформити книжкову виставку «Ось де, люди, наша слава, слава України»  (до дня захисника Вітчизни). До 6 грудня Бібліотекар  

3.

Оформити тематичну виставку до дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. 14 грудня Бібліотекар  

4.

Оформити тематичну виставку до свята Святого Миколая. Третій тиждень Бібліотекар  

5.

Оформити тематичну виставку до 185 – річчя з дня народження української письменниці – Марка Вовчка (справж. Марія Олександрівна Вілінська). 22 грудня Бібліотекар  

6.

Оформлення робочої документації, подання звітів. До 30 грудня Бібліотекар

 

 

7.

Підібрати літературу і провести бесіди «Як зустрічають Новий рік в різних країнах». Четвертий тиждень Бібліотекар  

 

8.

Передплата періодичних видань на 2019р. Четвертий тиждень Бібліотекар, директор ліцею

 Січень

 

1.

Оформити стенди: „Як ми зберігаємо підручники”, „Книга дякує”, „Книга скаржиться” за результатами рейду перевірки стану підручників Перший тиждень Бібліотекар   іотекар,

актив бібліотеки

2.

Оформити книжкову виставку «Радуйся, земле». Перший

тиждень

Бібліотекар  

3.

Оформити тематичну виставку до 185 – річчя з дня народження українського поета – Степана Васильовича Руданського. 6 січня  Бібліотекар

4.

Подання інформаційного звіту про одержану навчальну літературу протягом 2018р. Протягом місяця Бібліотекар  

5.

Оформити тематичну виставку присвячену Дню соборності України. 22 січня Бібліотекар  

6.

Підібрати літературу і оформити книжкову виставку – День памяті Героїв Крут». 29 січня Бібліотекар  

                                                    Лютий

   

1.

Оформити книжкову виставку з дня народження Жюля Верна – французького письменника-фантаста. 8 лютого Бібліотекар  

2.

Підготувати виставку-фоторепортаж до Дня Героїв Небесної Сотні. 20-22 лютого Бібліотекар  

3.

Провести тематичний вечір «Україно ! Ти моя молитва». Протягом місяця Бібліотекар, Бікбаєва Л.П.  

Березень

 

1.

Оформити тематичну виставку «Видатні  жінки епохи». До 8 Березня Бібліотекар  

2.

Провести вечір до вшанування пам’яті та творчості Т.Г.Шевченка «Дух Тараса і нині серед нас». До 10 березня Бібліотекар, Бікбаєва Л.П.  

3.

Провести захід присвячений всесвітньому дню поезії. 21 березня Бібліотекар

4.

Оформити книжкову виставку до дня театру «Весь світ – театр, і люди в ньому актори». До 27 березня Бібліотекар

5.

Скласти список рекомендованої літератури „Скільки світу, стільки й сміху” До 1 квітня Бібліотекар  
 

Квітень

 

1.

Оформити книжкові виставки: «Скоро державна атестація», «Для вас випускники». Другий тиждень Бібліотекар  

2.

Оформити тематичну полицю «Загляньмо в очі природі» присвячену дню Матері-Землі. До 22 квітня Бібліотекар  

3.

Скласти список рекомендованої літератури  « Надії зеленого дому» (на екологічну тематику) Третій тиждень Бібліотекар  

4.

Оформити книжкову виставку «Чорнобиль – біль наш довічний». До 26 квітня Бібліотекар  

 Травень

 

1.

Оформити книжкову виставку «Ніщо не забуте – ніхто не забутий» присвячену Дню Перемоги. Перший тиждень Бібліотекар  

2.

Провести тематичний вечір «Нехай горить під їхніми ногами земля» Перший тиждень Бібліотекар  

3.

Оформити книжкову виставку «Я перед нею помолюсь, як перед образом святим» присвячену Дню Матері. До 13 травня Бібліотекар  

Червень

 

1.

1 червня – Міжнародний день захисту дітей. Червень 2019 Бібліотекар, Бікбаєва Л.П.  

2.

Підготувати тематичну виставку до Дня Конституції України.

До 28 червня

 

3.

Планування роботи на 2019-2020 н.р. Протягом місяця Бібліотекар  

4.

Провести інвентаризацію навчальної літератури Перший тиждень Бібліотекар, комісія  

5.

Робота з боржниками Протягом місяця Бібліотекар  

6.

Поповнювати  електронну базу даних «Книжковий фонд» Протягом року Бібліотекар  

 

 

 

 

Бібліотекар                                                                      А.М.Івончак