Необхідний склад професійної діяльності психології є самоосвідченісь. Це система підвищення свого професійного рівня. Арт-терапія – це напрям психології, призначений допомогти клієнту усвідомити свій внутрішній стан шляхом створення ним візуального образу, метафор, символів.

img20190207_12013936