В навчальному закладі створено відповідну навчально-матеріальну базу для підготовки кваліфікованих працівників та здобуття повної середньої освіти. Створено і обладнано згідно сучасних вимог 21 кабінет, 4 лабораторії, 5 навчально-виробничих майстерень.

Навчально-матеріальна база кабінетів, лабораторій та майстерень відповідає сучасним вимогам, достатньо забезпечена навчально-методичними  матеріалами, літературою відповідно вимог навчальних планів та державних стандартів.

Укомплектованість та стан матеріально-технічної бази навчальних кабінетів забезпечують необхідний рівень професійної та загальноосвітньої підготовки учнів. Матеріально-технічна база навчального закладу та якісний склад педагогічних працівників дозволяють здійснювати  навчально-виховну діяльність в рамках підготовки кадрів для підприємств різних форм власності міста, області та із загальноосвітніх дисциплін на рівні сучасних вимог.

Всі навчальні кабінети обладнані відповідними меблями, класними дошками. Столи і стільці стандартні. Їх розміщення відповідає санітарно-гігієнічним правилам та нормам. Кожен кабінет забезпечений підручниками, навчальними та методичними посібниками, навчально-методичним забезпеченням.

       Щорічно завідуючі кабінетами, лабораторіями поповнюють навчальні кабінети спецдисциплін, виробничі майстерні, лабораторії  новим устаткуванням, КМЗ згідно нових державних стандартів.

В навчальних кабінетах створені сприятливі умови для належної організації навчально-виховного процесу з кожної дисципліни, здійснення контролю знань, проведення додаткової групової та індивідуальної консультативної роботи з учнями, а також проведення позаурочної роботи з предмету.

        Також з 13 рудня 2018 року розпочав роботу навчально-практичний центр з професій електрозварник ручного зварювання, електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних зварювальних машинах, зварник.

           

       На території ЧПЛАС функціонують медичний пункт від КМУ “Міська поліклініка № 5”, бібліотека,їдальня, кабінет практичного психолога та соціального педагога, що забезпечують учнів психологічною та  медичною допомогою.

Учні ліцею забезпечені гуртожитком.

             

      

Основною метою діяльності ліцею є забезпечення умов, необхідних для отримання громадянами професійно-технічної освіти, підготовка робітників  для потреб України відповідно до їх покликання, інтересів, здібностей та нормативних вимог у галузі освіти.