Проблема над якою працює ліцей

 

«Формування ключових
компетентностей учнів засобами
поліпредметного змісту освіти”

Завдання

 

 

Підготувати компетентну особистість, здатну знаходити правильні рішення у конкретних навчальних, життєвих, у майбутньому професійних ситуаціях, готову обирати демократичні принципи співіснування.

Реалізувати компетентнісний підхід в навчанні.

Мета

Розробити нові педагогічні ідеї та підходи до навчально-виховного процесу, в центрі яких – особистість дитини з її потребами, інтересами та життєвими проблемами; впроваджувати інноваційні  технології в освітній процес; формувати ключові компетентності учнів для підготовки кваліфікованого фахівця не лише оволодінням необхідними теоретичними знаннями, практичними уміннями та навичками, а й надбання ними значущих особистісних та моральних якостей, які дадуть змогу успішно адаптуватися до майбутньої діяльності, набути соціальної та особистісної зрілості, прагнути фахового й особистісного самовдосконалення